Baleseti Központ és Semmelweis Egyetem Traumatológia Tanszék PDF Nyomtatás E-mail

A traumatológia, azaz a baleseti sebészet az általános sebészetből vált külön szakterületté. Ez a folyamat az első világháború után kezdődött, majd az 50-es években a műtéti csontegyesítő eljárások fejlesztésére alakult svájci-német- osztrák társaság (AO) hatására elsősorban a német nyelvterületen önállósodott a legkifejezettebben. A baleseti sebész feladata nem csak a végtagsérülések kezelése, de a hasi, mellkasi, gerinc, koponyasérülések, és az életveszélyes sérülés kombinációk, a politraumatizáció ellátása, ellátásának irányítása is. Az acutan ide kerülő betegekben, sérültekben a közös pont csupán a sérülés, ami a fejtetőtől a lábujjakig bármit és bármilyen súlyos fokban érinthet. Természetesen a komplex sérültellátásban mindig is szükség volt sok társszakma elsősorban az anaesthesia, de kisebb szakmák segítségére is (pl. szemészet, fül-orr-gégészet stb.). A fejlődés és specializálódás idővel számos további ráépített, majd önállóvá vált szakterületet hozott létre, mint pl. kéz- gerinc-, arthroscopos-, térd- váll-, sportsebészet stb. Európai Uniós döntést követően 2002 óta a baleseti sebészet önállósága megszűnt és a szakorvosképzésben angolszász mintára  az ortopédiával közös területté vált.

A szerkezeti változások és a fejlődés által támasztott változó és egyre nagyobb igényeknek a Traumatológia Tanszék úgy tudott megfelelni, hogy jelenlegi hátterét mára már nagy hagyományokkal rendelkező intézetek biztosítják, a Péterfy Kórház Baleseti Sebészeti Osztálya  és a korábbi Baleseti Intézet egyesüléséből létrejött Baleseti Központ, valamint az Uzsoki u-i Kórház Ortopéd- Traumatológiai Osztálya. Az intézmények történetének alábbi rövid vázolása segít megismerni azon értékeket, melyek őrzése és továbbfejlesztése nemcsak az oktatás, de a jövő magas színvonalú sérültellátásának is záloga lehet.

A budapesti Semmelweis Egyetemen a baleseti sebészet önálló tárgyként való oktatása a Traumatológia Tanszék alapításával Berentey György professzor vezetése alatt 1984-ben indult a Péterfy Sándor u.-i Kórház Baleseti Sebészeti osztályán.
A kórház illetve osztály már korábban is híres volt a sérült ellátásról, aki ismeri az 1956-os forradalom történetét, bizonyára hallott erről. De már Berentey professzor elődje Dr. Oberna Ferenc főorvos is előszeretettel foglalkozott a balesetet szenvedettek gyógyításával. Számos műtétet, gerincműtétet itt végeztek az országban elsőként, végtagtörések ellátásához szükséges extensios műtőasztalt fejlesztettek.
Berentey György professzor úr érkezése után a hangsúly még inkább a sérültellátásra tevődött. A baleseti sebészetben számos eljárás bevezetése, implantatum kifejlesztése történt itt. Kiemelhető a reteszes velőűr-szegezés első magyarországi alkalmazása még 1978-ban, megelőzve annak nyugat-európai elterjedését - az anatómai lemezek ősének tekinthető karmoslemez-rendszer kifejlesztése, amit mindmáig használunk a külboka töréseinél - hazai gerinclemez kifejlesztése.

1994-ben a tanítvány, Prof. Dr. Sárváry András vette át a Tanszék vezetését, és töltötte be ezt a feladatot 2010-ig.

hazai implantatum fejlesztés ezen idő alatt is töretlenül folytatódott. A tomportáji törések rögzítésére kifejlesztett, ma széles körben használt Fí-szeg, az első hazai térd-felőli comb velőűrszegezés, valamint a velőűrszegezések röntgen nélküli reteszeléséhez használt mágneses célzó kifejlesztése ekkor történt illetve Sárváry professzor nevéhez fűződik. Kiemelendő még a súlyos koponyasérülések utáni csonthiányok pótlására kifejlesztett komputeres CAD-CAM módszer.
A legtöbb szervezeti változás is ez alatt az idő alatt történt. A jelentősebbeket kiemelve megindult az angol és német nyelvű oktatás az egyetemen, minden évben egyre több hallgatóval. 2000-ben az Orvostovábbképző Egyetem (HIETE) megszüntetése után a szakorvosképzés is a Tanszék feladata lett. Végül 2009-ben a Tanszék, azaz a Péterfy Kórház Baleseti Sebészeti Osztálya a korábbi Országos Baleseti és Sürgősségi Intézettel való egyesítést követően a Fiumei útra költözött. Ezzel végre nemcsak a feladatok növekedtek, hanem az azt biztosító háttérintézmény lehetőségei is.

A rendszerváltás előtti időkben az Országos Baleseti Intézet volt a magyar traumatológia zászlóshajója. A HIETE Tanszékeként a postgradualis képzés itt folyt. 3 hónapos, később 6 hetes magas színvonalú kötelező tanfolyama és sikeres tanfolyamvizsga elvégzése nélkül senki sem válhatott baleseti sebész szakorvossá Magyarországon. A Manninger Jenő professzor szigorú vezetése alatt álló intézmény akkoriban nemcsak haladó szakmai felfogásban, de felszereltségében is felvehette a versenyt bármely nyugat-európai intézettel. A komplikált sérültek bármely más kórházból való átvételével valóban országos feladatokat látott el. Maga a baleseti sebészet is Manninger professzor kezdeményezésére vált önálló, elsőként választható szakká. Az önálló magyar kézsebészet bölcsője is e házban van, amiben a későbbi intézetvezetőnek Prof. Renner Antalnak is jelentős szerepe van. Mindig is magas színvonalú idegsebészeti, gyermek traumatológiai, szeptikus sebészeti osztály működött az intézetben, nem is beszélve a betegek anaesthesiológiai, intenzív kezeléséről, ami nélkül komoly sérültellátás elképzelhetetlen. Tudományos tevékenységek közül kiemelhető a combnyak csontegyesítő műtétével foglalkozó Manninger professzor vezette munkacsoport tevékenysége, ami végül a kanülált kettős csavarozás kifejlesztéséhez vezetett. De egyéb lemeztípusok és külső rögzítő család kifejlesztése is az itt dolgozó munkacsoportoknak köszönhető.
A rendszerváltást követő anyagi problémák, a HIETE megszüntetése a Baleseti Intézetet az önkormányzati kórházaknál is érzékenyebben érintették, és súlyos presztízsvesztést is jelentettek. Ezt a politika az Intézet Péterfy Kórházhoz való csatolásával vélte orvosolni. Az egyesülés után az immáron Péterfy Baleseti Központnak nevezett intézmény irányítását az akkori tanszékvezető, Sárváry professzor vette át. Az egyesülés úgymond fő haszonélvezője az Egyetem és az oktatás lehetett. Az egyesüléssel a korábbi háttérintézmény kapacitásai a Baleseti Központ 350 ágyával, az egyesülést követő heti non-stop 168 órás ügyelettel, több mint 50 oktatásban ismét rendszeresen résztvevő orvossal, a visszanyert egyetemi ranggal és ezzel járó feladatokkal jelentősen javultak. 2012-ben az intézet 10 műtőjében közel 6000 akut és összesen több mint 10000 műtétet végeztek. Ez természetesen nagy terhet jelent a személyzet számára, más oldalról viszont páratlan lehetőség az itt dolgozó, tanuló fiatalok gyors tapasztalatszerzésére.

2010-ben Sárváry professzor nyugdíjba vonulása után a tanszékvezetői széket Prof. Dr. Hangody László nyerte el. Ezzel egyidejűleg a Baleseti Központ szakmai igazgatását is átvette.
Hangody professzor az általa kifejlesztett porcpótló eljárás, a mozaikplasztika révén, az ortopédia területén világhírt szerzett. Eljárását sok országban magyar módszerként ismerik, és évente több 10 ezres nagyságrendben hajtják végre világszerte. A professzor a nem szakmai közönség előtt is ismert, 2012-ben Príma díjat kapott. Tudományos munkájának elismeréseként 2013-ban a Magyar Tudományos Akadémia az ortopéd traumatológusok közül története során elsőként tagjai sorába választotta.
Korábbi munkahelyét tanszékvezetői kinevezése után is megtartva 2010-től az Uzsoki Kórház Ortopéd- Traumatológiai Osztálya is a Tanszék telephelyévé vált. Itt a porcpótló eljárásokon kívül a nagyízületi protézisműtétek és a sportsebészeti tevékenység is rendkívül elismert. Ez utóbbi miatt a FIFA a Traumatológiai Tanszéket alkotó Péterfy Baleseti Központot és az Uzsoki Kórház Ortopéd-traumatológiai Osztályát 2012-ben referencia kórházzá minősítette.
A Tanszék oktatási feladata sokrétű. A rendszeres oktatásban az V. éves orvostanhallgatók számára fél éves oktatás, majd vizsga kötelező. Ez a tavaszi szemeszterben több mint 350 magyar hallgató számára, az őszi szemeszterben angol, illetve német nyelven folyik. Az utóbbi években már a magyar hallgatókét meghaladja a külföldi diákok száma. A gyógyszerész hallgatóknak ugyancsak mindhárom nyelven elsősegély tanfolyamot tartunk. Az oktató kórházakkal együtt fogadjuk a 2 hetes gyakorlaton a szigorló orvosokat, a sebészeti szigorlat része a traumatológia is. 2000 óta a szakorvosképzés is a tanszék feladata. Kötelező és szinten tartó tanfolyamok, 2012-től a különböző csontegyesítő eljárásokról havi rendszerességű rezidensképzés, a DePuy-Synthes támogatásával work-shop gyakorlattal adja ennek gerincét.
Időnként országos és nemzetközi kongresszusok, kurzusok szervezése is a fontos feladatok közé tartozik.

Módosítás dátuma: 2016. július 04. hétfő, 10:22
 
A Forradalom Kórháza
Elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér

Szövetség utca 14-16.

Ma
Vilhelmina napja van