Kezdőlap Osztályok Központi Intenzív (KAITO)
Központi Anestheziológia és Intenzív Terápiás Osztály PDF Nyomtatás E-mail

Történelem

Az aneszteziológia egyike a legfiatalabb orvosi szakmáknak: önálló szakmaként csupán 1958 óta létezik. Hazánkban 1966-ban alakult meg a Magyar Aneszteziológiai és Reszuszcitációs Társaság.

Az 1991-ben alapított osztályunk elődjének tekinthető Aneszteziológiai Osztály, ezzel együtt kórházunkban az aneszteziológia megalapítása dr. Sarlós Pál főorvos úr nevéhez köthető.

Az Aneszteziológiai Osztály megalapítását megelőzően a műtéti érzéstelenítési feladatokat a kor szokásainak és hagyományainak megfelelően, a manuális szakmák osztályvezetői által erre a feladatra kijelölt sebészek látták el. Így egységes aneszteziológiai ellátásról ebben az időben nem beszélhettünk. Dr. Sarlós Pál főorvos úr 1968-ban érkezett kórházunkba, összefogta és megszervezte az egységes aneszteziológiai ellátást; munkásságának köszönhetően szakmánk elismertsége, megbecsültsége folyamatosan nőtt. Osztályvezetői feladatait 1980-ig látta el, majd 1992-ig – nyugdíjba vonulásáig – dolgozott kórházunkban. A kezdetben kizárólagos általános anesztézia mellett repertoárunk előbb dr. Krasznai Péter tanár úr érkezésével (1976.) az epidurális fájdalomcsillapítással bővült, majd a Baleseti Intézetből 1980-ban érkezett dr. Lantos Ágnes főorvos asszony meghonosította a subarachnoideális (spinális), a plexus- és intravénás regionális aneszteziológiai technikákat is.

Az anesztézia vezetését 1980-ban átmenetileg dr. Krasznai Péter tanár úrra bízták, majd még ugyanebben az évben dr. Meggyesi Miklóst nevezték ki osztályvezető főorvosnak, aki ezt a tisztet 1987-ig töltötte be. 1987. után állandó vezetője nem volt az osztálynak, az ezzel járó feladatokat mindig az éppen rangidős szakorvos látta el. A mai felfogás szerint intenzív terápiás kezelést igénylő betegeket ekkor még a manuális osztályokon működő posztoperatív őrzőkben kezelték. Ezek közül kiemelkedett a Traumatológiai Őrző, mivel itt lélegeztetésre is volt lehetőség. Egyre inkább megfogalmazódott azonban az igény egy egységes intenzív terápiás betegellátó osztály megteremtésére. Ennek szervezése 1990-ben kezdődött, kialakításában a leendő osztály dolgozói is részt vettek – terveztek, átalakítottak, takarítottak és ha kellett festettek…

Munkájuk eredményeként a Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztálya 1991. április 29-én nyitotta meg kapuit dr. Tamási Péter főorvos vezetésével, a korábbi Gyermeksebészeti Osztály helyén. A kor igényeinek és lehetőségeinek megfelelő, korszerű műszerekkel felszerelt osztály kezdetben csupán 6 ággyal működött. A kb. 20 fős ápoló személyzetből már ekkor 6-8-an intenzív terápiás szakápolói végzettséggel rendelkeztek, így a tapasztalat valamint a fiatalos lendület és agilitás egyensúlya megteremtette az alapot a magas szintű betegellátáshoz, mely osztályunkon azóta is elsődleges célkitűzés és alapkövetelmény. Csapatunk a kezdeti nehézségek ellenére összekovácsolódott és kiforrt, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az induló gárdából 5-en azóta is osztályunkon dolgoznak, míg mások kórházunk egyéb osztályain főnővéri kinevezést kaptak.

A növekvő ellátási igénynek megfelelően ágyszámunk folyamatosan emelkedett, 2004-re kapacitásunk 12 ágyra bővült. A 2006-os Minisztériumi pályázat keretében aneszteziológiai gépparkunk jelentős felújításon esett át, műtőinket korszerű, magas tudású altatógépekkel valamint betegőrző monitorokkal szereltük fel.

Profilunk az Erzsébet Kórházzal való 1998-as fúziót követően a súlyos intoxikált és hypothremiás betegek ellátásával is bővült, ennek a kötelezettségnek továbbra is az Alsőerdősor utcai telephelyen teszünk eleget.

Dr. Tamási Péter főorvos úr osztályvezetői feladatait 2016-ig látta el, ezt követően Dr. Rácz Edit főorvos asszonyt nevezték ki az osztály élére.

Szakmai tevékenység

Osztályunkon 17 ágyon folyik gyógyító munka. Ebből 12 ágy a Péterfy Sándor utcai Kórházban található, míg a további 5 ágyon az Alsó erdősor utcai telephelyen, a Sürgősségi Belgyógyászati és Klinikai Toxikológiai Osztály szerves részeként, a súlyos intoxikált és hypothermiás betegek intenzív terápiás kezelését végezzük.

Az osztály feladata összetett. Egyrészt ellátjuk a kórház valamennyi intenzív kezelést igénylő felnőtt betegét, másrészt folyamatos, mindig elérhető intenzív terápiás konziliáriusi tevékenységet is biztosítunk. Ennek keretében vállaljuk centrális vénás, valamint epidurális katéter behelyezését is.

Ellátási kötelezettségünk alapján a területről érkező betegek felvételét folyamatosan végezzük.

Kórházunk egészére resuscitációs és sürgősségi ellátási készenlétet tartunk fenn, mely a nap 24 órájában bármikor elérhető.

Osztályunk profilja az Országos Baleseti Intézettel történt összevonás következtében az elmúlt időszakban átalakult. Míg korábban betegeink jelentős részét a súlyos polytraumatizált, és súlyos koponyasérültek képezték, jelenleg a komplikált belgyógyászati, neurológiai, posztoperatív és súlyos septicus betegek felé tolódott el ellátásunk. 2008. óta, Neurológiai Osztályunkkal szorosan együttműködve, profilunk az akut ischaemiás stroke-os betegek szisztémás fibrinolyticus kezelésével is bővült.

Munkánk másik - nem kevésbé fontos - része a manuális szakmák számára biztosított aneszteziológiai tevékenység, mely magába foglalja betegeink perioperatív ellátását - a betegek műtéti előkészítését, szükség szerinti posztoperatív kezelését - valamint a műtéti érzéstelenítést. A kórház profiljának megfelelően túlnyomórészt felnőtt betegek anesztéziáját végezzük, de vállaljuk 3 év feletti gyermekek fül-orr-gégészeti, esetenként szemészeti - posztoperatív intenzív kezelést nem igénylő - műtéti érzéstelenítését is. Igény esetén szülészeti analgéziához-anesztéziához epidurális katéter behelyezését is elvégezzük. Műtőink korszerű műszerezettsége, valamint szakmai felkészültségünk lehetővé teszi a kiterjesztett, nagy megterhelést jelentő műtétek elvégzését is. Orvosaink és aneszteziológus szakasszisztenseink mind az általános, mind a regionális érzéstelenítési technikákban jártasak, forduljanak hozzájuk bizalommal!

A tervezett műtétre váró betegeink preoperatív kivizsgálását, és előkészítését a 2015 óta osztályunk részeként működő Aneszteziológiai Ambulancián végezzük. Az aneszteziológiai kivizsgálás előjegyzés és beutalás alapján történik az Ambulanci rendelési idejében, munkanapokon 8-14 óra között.

Az osztály keretein belül - dr. Rácz Edit főorvos asszony vezetésével - Fájdalom Ambulancia is működik, amely jelenleg évi 800-1000 beteg komplex kezelését végzi. Ezen kezelések magukba foglalják a minimális invazív technikák alkalmazását, a gyógyszeres és infúziós kezeléseket és fizikoterápiás eljárásokat. Az ambulancia a fájdalomterápia teljes spektrumában, a daganatos fájdalomtól a krónikus mozgásszervi és neurológiai fájdalmakban szenvedőkig, fogad betegeket.

Oktatási tevékenység

A Péterfy Sándor utcai Kórház mindig is híres volt magas színvonalú orvos- és szakdolgozó képzéséről. Ezt a hagyományt megőrizve, az oktatási tevékenységből mi is kivesszük részünket.

Osztályunk részlegesen akkreditált mind a rezidens-, mind az aneszteziológia-intenzív terápia szakorvosképzés terén. Évente átlagosan 20-25 rezidens tölti nálunk kötelező sürgősségi gyakorlatát. Képzésükben a potenciálisan életveszélyes állapotok felismerésére és kezelésének alapelemeire fektetünk hangsúlyt. Szakorvos jelöltjeink számára multidiszciplináris intenzív osztályunk és a sokféle aneszteziológiai tevékenység teremti meg a megfelelő alapot a szakorvossá váláshoz.

Elismerten magas szintű és tradicionális szakdolgozói továbbképzési tevékenységünk eredményeként, minden évben több aneszteziológus szakasszisztens és intenzív terápiás szakápoló jelölt választja osztályunkat szakmai gyakorlati képzőhelyül.

Emellett - a minőségbiztosítás követelményeinek megfelelően - a kórház dolgozóinak rendszeresen tartunk sürgősségi- és resuscitációs tréningeket, mely során mind az aktuális BLS-ALS algoritmusok, mind a peri-arrest állapotok ellátási protokolljainak elsajátítására biztosítunk lehetőséget.

2016-tól havi rendszerességgel tartunk továbbképzéseket osztályunk és a társosztályok orvosai és szakdolgozói részére.

Szakdolgozóink a különböző szakmai versenyeken évről évre bizonyítják rátermettségüket, hivatástudatukat és szakmai tudásuk magas színvonalát.

Betegellátási adatok

Betegforgalmunk a 17 intenzív ágyon hozzávetőleg évi 700-750 beteg, ágykihasználtságunk éves szinten 65-80% közötti.

Intézményünkben évente átlagosan 8000 műtéti anesztéziát végzünk.

Az osztály működési rendje

Hozzátartozóknak az intenzív osztályról

Osztályunkra súlyos, életveszélyes állapotban lévő betegek kerülnek felvételre. Ennek megfelelően az itt folyó munka mind fizikálisan, mind szellemileg és pszichésen is nehéz feladat, ezáltal nagy terhet ró az ellátó személyzetre is.

Szeretnénk Önt biztosítani: célunk közös, azaz betegeink érdekében egyet akarunk – mielőbbi gyógyulásukat. Ehhez azonban az Ön segítségére is szükségünk van. Ennek alappillére, hogy Önnek is alkalmazkodnia kell osztályunk mindenkire kötelező rendjéhez.

Az alábbiakban ismertetjük az Intenzív Osztály működési rendjét. Kérjük ismerkedjen meg vele, és tisztelettel kérjük ezen előírások szíves betartását.

Osztályátadó vizit

Osztályunkon reggel 7.30-8.00 óráig, valamint 15.00-15.30 óra között osztályátadó nagyvizit zajlik. Ezen időben a látogatást, illetve az egyéb információkérést mellőzni szíveskedjenek! Az adatvédelmi irányelveknek megfelelően bennfekvő betegektől telefonon felvilágosítást nem adhatunk!

A betegek felvétele az osztályra

 • Osztályunkra a betegek ruházat és értéktárgyaik nélkül kerülnek felvételre.
 • Kérjük Önöket - a legközelebbi hozzátartozókat -, hogy a beteg felvételekor, vagy ha ez nem lehetséges - a legközelebbi látogatáskor betegünk utcai ruháját és értéktárgyait (pénz, ékszer, mobiltelefon, stb.) hazavinni szíveskedjenek. A betegeknél maradt értéktárgyakértfelelősséget vállalni nem tudunk! Szükség esetén a pénz és értéktárgyak a pénztárban letétbe helyezhetők.
 • Betegeink személyes iratai (személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ-kártya) osztályunkon elzárásra kerülnek.
 • Kérjük a legközelebbi hozzátartozó elérhetőségének (lehetőleg telefon) mielőbbi megadását.

Kérjük, az alábbiakat hozzátartozójuknak behozni szíveskedjenek

 • Tusfürdő (szappant ne)
 • Sampon
 • MediFleur
 • Fésű, hajkefe
 • Borotva, borotvahab, arcszesz
 • Dezodor
 • Fogkefe, fogkrém, Corsodyl
 • 1db hálóing vagy pizsama

Élelmiszert az Osztályra az ÁNTSZ rendelete értemében behozni TILOS! Szénsavmentes üdítőitalt, ásványvizet, amennyiben a beteg kéri, illetve állapota megengedi, lehet behozni. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy betegeink minden számukra szükséges, az állapotuknak megfelelő, teljes ellátást megkapják.

Látogatási rend, felvilágoítás

Beteglátogatási idő:

A központi intenzíven: reggel 8-8:30-ig és délután 17-18 óráig.
A toxikológiai intenzíven: délelőtt 11-12-ig és délután 17-18 óráig.

Betegeink nyugalma érdekében egy beteghez egy időben 2 látogatót van módunkban beengedni, látogatási idejük lehetőség szerint 15-20 percnél ne tartson tovább. Látogatási időn kívül látogatni csak különösen indokolt esetben, illetve az osztályvezető főorvos külön engedélyével lehetséges!

Amennyiben az Osztályunkon folyó munka – pl. akut betegellátás – miatt a megadott látogatási időben nem tudjuk a látogatást biztosítani, kérjük szíves türelmüket és megértésüket, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ezt pótolni, illetve amennyiben lehetséges, a látogatást szíveskedjen más időpontban megtenni.

A látogatók részére védőköpeny és cipővédő, indokolt esetben sapka és maszk viselése kötelező, ezeket a bejárat mellett megtalálják.

BETEGEINK ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK A LÁTOGATÁS SZABÁLYAINAK SZIGORÚ BETARTÁSÁT!

Elérhetőség, kapcsolat

Osztályunk a Péterfy Sándor utcában, az „A” épület 2. emeletén, olyan központi helyen helyezkedik el, ahonnan a kórház valamennyi betegellátó szervezeti egysége rövid úton és gyorsan – 1-2 perc alatt megközelíthető, elérhető.

Toxikológiai Intenzív részlegünk a korábbi Erzsébet Kórház területén, az Alsó erdősor utca 7. szám alatt található.

Telefonszámaink

KITO

Közvetlen városi vonal: 06-1-505-4227
Központi szám: 06-1-461-4700 / 1332-es mellék
Osztályvezető főorvos: 06-1-461-4742
Fax: 06-1-461-4742
Osztályiroda: 06-1-342-7189
Osztályvezető főnővér: 06-1-342-7520 / 1379-es mellék
Vezető asszisztens: 06-1-342-7520 / 1191-es mellék
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Toxikológia

Központi szám: 06-1-321-5215 / 264-es mellék
Orvosi szoba: 06-1-321-5215 / 201-es mellék

Osztályunk dolgozói

Az osztály orvosai Beosztás Szakvizsgák
Dr. Rácz Edit osztályvezető főorvos aneszteziológia-intenzív terápia
Dr. Ruszkai Zoltán osztályvezető helyettes főorvos aneszteziológia-intenzív terápia
Dr. Bokrétás Gergely Péter osztályvezető helyettes főorvos aneszteziológia-intenzív terápia
Dr. Tamási Péter főorvos aneszteziológia-intenzív terápia
neurológia
Dr. Surány Erika főorvos aneszteziológia-intenzív terápia
oxyológia
Dr. Szombath Ágnes főorvos aneszteziológia-intenzív terápia
oxyológia
Dr. Kiss Gyöngyi adjunktus aneszteziológia-intenzív terápia
Dr. Popity Norbert Roland adjunktus aneszteziológia-intenzív terápia
Dr. Selmeczi Noémi szakorvos aneszteziológia-intenzív terápia
Dr. Tamási András szakorvos aneszteziológia-intenzív terápia
Dr. Vámosi Ágnes szakorvos aneszteziológia-intenzív terápia 
Dr. Czobor Nikoletta szakorvosjelölt
Dr. Laska Zsófia szakorvosjelölt
Dr. Vámossy Ildikó szakorvosjelölt
Dr. Morva Eszter rezidens
Dr. Vizserálek Dóra rezidens
Dr. Batha Péter Töhötöm szakorvos részállásban aneszteziológia-intenzív terápia
Dr. Zana Györgyi szakorvos részállásban aneszteziológia-intenzív terápia, sebészet

Az ápoló személyzet

Betegeink gyógyulása elképzelhetetlen lenne a magasan kvalifikált, tapasztalt és munkáját lelkiismeretesen végző ápoló személyzetünk nélkül. Osztályunkon 11 intenzív terápiás szakápoló, és 9 ápoló látja el a legsúlyosabb betegek embert próbáló ápolási feladatait. Munkájukat segédápoló, állandó gyógytornász, dietetikus, takarító kisegítő és állandó betegszállító segíti.

Osztályunk adminisztrátora nélkül elvesznénk a papírmunka és dokumentáció tengerében, hozzá is bármikor fordulhatunk ügyes-bajos dolgainkkal.

Toxikológiai Intenzív Részlegünkön 4 intenzív terápiás szakápoló, 2 diplomás ápoló, 4 ápoló, és 1 ápolási asszisztens viseli gondját betegeinknek.

KITO

Ballagó Gábor osztályvezető ápoló
diplomás ápoló
intenzív terápiás szakápoló
Dr. Mészárosné Búzás Éva osztályvezető ápoló helyettes
intenzív terápiás szakápoló
Balajthy-Chovanecz Judit intenzív terápiás szakápoló
Bakró Csaba nephrológiai szakápoló
Berta Andrea intenzív terápiás szakápoló
Czuczor Istvánné intenzív terápiás szakápoló
Gollitz Ágnes felnőtt szakápoló
Gombor Gabriella diplomás ápoló
intenzív terápiás szakápoló
Ignéczi Tímea felnőtt szakápoló
Inhoff Ildikó intenzív terápiás szakápoló
Kis Anna diplomás ápoló
intenzív terápiás szakápoló
Mihácsi Emma intenzív terápiás szakápoló
Molnár Eunika OKJ ápoló
Parócziné Légrádi Zsuzsanna OKJ ápoló
Sándor Imre intenzív terápiás szakápoló
Széles Luca OKJ ápoló
részállásban
Vargáné Bathó Gyöngyi felnőtt szakápoló
nyugdíjas részállásban
Bálint Gyöngyi Ildikó adminisztrátor
Pollák Róbert betegszállító
műtőssegéd

Toxikológia

Vargáné Farkas Diána részlegvezető ápoló
diplomás ápoló
eü.-i menedzser szakértő
intenzív terápiás szakápoló
Bekő Tímea felnőtt szakápoló
Fazekasné Fekete Judit OKJ ápoló
Kovácsné Szentesi Zsuzsanna felnőtt szakápoló
Mészely Barbara intenzív terápiás szakápoló
Nikovics Károlyné intenzív terápiás szakápoló
Pap Klára diplomás ápoló
Petrányi Nikoletta felnőtt szakápoló
Vörös Andrea intenzív terápiás szakápoló
Vörös István segédápoló
Kiss Márton mentőápoló
részállásban

Aneszteziológus szakasszisztensek

Aneszteziológiai tevékenységünk során képzett, tapasztalt, mindig és mindenben segítőkész asszisztenseink segítségére számíthatunk. Műtői tevékenységünk, a biztonságos betegellátás, az ő munkájuk nélkül szintén elképzelhetetlen lenne.

Aneszteziológus szakasszisztensek

Rácz Ildikó mb. vezető szakasszisztens
diplomás ápoló
Csiszkó Ibolya aneszteziológus szakasszisztens
Farkasné Raák Zsuzsanna intenzív terápiás szakápoló
Janó Kinga intenzív terápiás szakápoló
Kercsó Kinga diplomás ápoló
Maharig Ghaleb aneszteziológus szakasszisztens
Medveczky Tibor aneszteziológus szakasszisztens
Nádudvariné Tuba Elvira intenzív terápiás szakápoló
Szilágyi Erzsébet aneszteziológus szakasszisztens
nyugdíjas részállásban
Dombi Ágnes aneszteziológus szakasszisztens
nyugdíjas részállásban
Dr. Némethné Hantházi Mariann aneszteziológus szakasszisztens
diplomás ápoló
részállásban
Módosítás dátuma: 2017. november 14. kedd, 14:37
  Vissza
A Forradalom Kórháza
Elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér

Szövetség utca 14-16.

Ma
Vilhelmina napja van